• Anaokulu
 • İlkokul
 • Ortaokul
 • Lise

Neden AKEV ?

 • AKEV, kuruluşu yeni bir örnek oluşturmak, toplumdan aldığı birikimi topluma hizmet olarak sunmak, kalıcı eserler bırakmak için temelleri 1964 yılında atılmış Antalya’nın ilk Türkiye’nin ise 37. özel okuludur. AKEV eğitime gönül veren bir avuç idealist eğitimcinin 1964 yılında kurduğu Atatürkçü, çağdaş, evrensel bir kolejdir. AKEV’i kuranlar insanın evrensel değerini bilen, hayata geçiren, yaşadığı topluma ve insanlığa hizmeti ilke edinen, yeterli bilgi birikimine sahip, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda etkin, aydın insanlardır. AKEV çocuklarımızı, gençlerimizi çağın gereklerine göre geleceğe hazırlayan, yardımlaşma ve dayanışma duyguları içinde özverili çalışan, üreten, değer yaratan, sevgi dolu yüreklerin, yüce ve çağdaş emeklerin simgesi olan kurumun adıdır. AKEV’in kuruluşu, yapılaşması, örgütlenmesi, gelişmesi, çalışma sistemi, özveriye dayalı hizmet anlayışı, kültürel ve sosyal etkinlikleri, eğitim ve öğretime bakışı, kalıcılığın sağlanmasında en önemli özelliklerdir. Toplumsal bir kolej olarak yıllardır özverili çalışmalarını sürdüren kurum, kazandığı deneyim ile AKEV, Antalya markasıdır.

Bireysel Kabul Sınavı Başvurusu

Her hafta sonu okulumuzda kabul sınavı düzenlenmektedir.

A BURS öğrencilerin sadece akademik başarıları ya da bir seferlik göreceli ve güvenilir olmayan bursluluk sınavları ile değerlendirilerek burs alma ya da kaçırmaları yerine, sahip oldukları akademik, sosyal, sportif ve sanatsal başarıları ve gelişimsel özellikleri ile başvuru yapabilecekleri, bunun değerlendirme kurulunca incelendikten sonra kendilerine farklı bursların tanımlanabileceği sistemdir.

Dil ve İçeriğin Bütünleşik Olduğu Öğretim Sistemi

CLIL ( Content and Language Integrated Lesson) Finlandiyalı eğitimci David Marsh tarafından bulunmuş bir öğretim yöntemi. Branş derslerinin öğretimi sırasında anadilin ve yabancı dilin birlikte kullanılmasına dayanıyor. Ama burada bahsedilen yabancı dil kullanımı, bütün dersi ingilizce anlatmak gibi değil. Matematik dersinden örnek vermek gerekirse konuyu anlatırken terimlerin ingilizcelerini de kullanmak, dersi işlerken arada ingilizce cümlelerle talimatlar vermek gibi. Amacı adından da anlaşılacağı üzere konuyu ve dili aynı anda çocuklara öğretebilmek.

Avrupa Komisyonu bu metodu destekliyor. Çünkü CLIL sayesinde ikinci bir dil öğrenmek kolaylaşıyor. Dil bilmek demek de farklı kültürden insanlarla daha kolay diyalog kurmak demek oluyor haliyle. CLIL uygulanan çocukların dil bilinci daha yüksek olduğu için kültürler arası etkileşimde diğer öğrencilere kıyasla daha başarılı olacakları düşünülebilir.

Proje Bazlı Öğrenme

Akev Koleji öğrencileri yıllık akademik takvime yerleştirilmiş projeleri ile öğrendiklerini uygulama şansı yakalar, proje süreçlerinde farklı öğrenme profilleri ve ilgi alanlarına göre kalıcı beceriler edinirken, bilimsel süreçleri tanır, 21.yy becerilerini edinirler.

Portfolio Değerlendirmesi

Akev Koleji öğrencilerinin yabancı dil çalışmaları içerisinde bulunan tüm projeler, sertifika programları, sınavlar, akademik ve sosyal kayıtlar, öz değerlendirme ve öğretmen gözlem ve raporları sürekli dijital ve kişiye özel bir şekilde kayıt altında tutulur ve sürekli anlık olarak veli bilgilendirmeleri ile paylaşılır.

Farklılaştırılmış Öğretim

Farklı eğitimsel, kültürel ve sosyal background sahibi öğrenenler için eğitim bireyselleştirilmesi, girdi, süreç ve ürünün kişisel yeterlilik, ilgi ve istekler doğrultusunda şekillendirilebilmesi ve öğretmen desteğinin verimli dağıtılması için ders içerikleri hazırlanırken Farklılaştırılmış Öğretim Prensipleri kullanılır.

Interdisciplinary Projects

I P ( Interdisciplinary Project) programı doğrultusunda yıl içerisinde akademik takvim doğrultusunda İngilizce ile Fen Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilimler, Görsel Sanatlar, Drama, Spor ortak dersleri planlanmaktadır..

IP programı 2019-2020 yılında Farklılaştırılmış Öğretim Atölyesinde gerçekleştirilecek olup istasyon bazlı disiplinler arası çalışmalar ile öğrencilerimizin yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve takım çalışması gibi 21. Yüzyıl becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir

Kodlama

Kodlama programı 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde gerekli pilot çalışmalar, öğretmen eğitimleri, bilimsel çalışma ve akademik destekler alınması akabinde, akademik kurulumuz kararıyla K 12 düzeyinde ders programımıza eklenmiştir. 1-2 ders yükü ile karşılık bulacak kodlama programı, 8,11,12. sınıf dışında tüm sınıflarda uygulanarak yarışma grupları ile de ulusal ve uluslararası arenada öğrencilerimizin öğrendikleri ve hayalleri desteklenecektir. .

 • TÜBİTAK 2204-B 14 ortaokul öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması Yazan AKEV KOLEJİ Tarih: 29.01.2021

  Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüdai Vural ve Şube Müdürümüz Kenan Akbaba TÜBİTAK 2204-B 14 ortaokul öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması 2020 Konya Bölge Sergisine katılmaya değer görülen proje sahibi Gülay Esil Çalışkan, Can Çağlar öğrencilerimize, ve Nurşen Kılıçman Danışman öğretmenimize ve Özel AKEV Ortaokulu Müdürü Ali Cangül' e katılım belgelerini taktim ettiler.

 • CORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ ALDIĞIMIZ TEDBİRLER. Yazan AKEV KOLEJİ Tarih: 12.03.2020

  Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın önemle üzerinde durduğu ‘Corona’ virüsü ile ilgili olarak ülkece tedbiri elden bırakmadığımız şu günlerde okulumuzda hijyen konusunun önemine dikkat çektik.

 • Tales Matematik Olimpiyatları Yazan AKEV KOLEJİ Tarih: 02.05.2019

  AKEV Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Alperen Çılgı ve Tolga Topçuoğlu, 12 Mayıs 2019 tarihinde yapışlacak olan .....