A-Burs

A BURS öğrencilerin sadece akademik başarıları ya da bir seferlik göreceli ve güvenilir olmayan bursluluk sınavları ile değerlendirilerek burs alma ya da kaçırmaları yerine, sahip oldukları akademik, sosyal, sportif ve sanatsal başarıları ve gelişimsel özellikleri ile başvuru yapabilecekleri, bunun değerlendirme kurulunca incelendikten sonra kendilerine farklı bursların tanımlanabileceği sistemdir.

  • Öğrenci Bilgileri

  • Veli Bilgileri