Anaokulu


ÖZEL AKEV ANAOKULU


"Bir insanı sevmekle başlar her şey" sözünden aldığımız ilhamla minicik yüreklerin gönlüne girerek eğitim yolculuğumuza çıkıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir insani sevmek aslında evreni sevmek demektir. Sevgi temelli eğitimimizi bilimin ışığında destekleyerek 3-6 yaş öğrencilerimizin bir birey olmalarına fırsat tanıyoruz mutlulukla. Özel AKEV Anaokulu olarak çocukların sağlıklı kişilik gelişimi için deneylerden sanattan, spordan ve yabancı dil etkinliklerinden güç alıyoruz ve çocuklarımıza rehberlik ediyoruz. Kitap, puzzle, oyuncak günü vb. özel etkinlik günleri düzenleyerek onları bireysel ve sosyal alanlarda da destekliyoruz. Tüm bunların yanında velilerimizden çocukları hakkında öğretim yılı başında bizleri hangi alanlarda destekleyebileceklerini öğrenmek için bilgi istiyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda etkinlik programı oluşturarak velimizin öğrencilerimizle birlikte olmasını sağlıyoruz. Bu etkinlik bazen meslek tanıtımı, bazen el becerilerini geliştirme bazen de kitap okuma vb. etkinliği şeklinde olabiliyor. Aile katılımı etkinliğinde amacımız; aile ile okul arasındaki iletişimi güçlendirerek velilerimizi eğitim-öğretim aktivitelerinin içine almak oluyor. Anaokulu öğrencilerinde dil becerilerini en iyi şekilde kazandırmaya çalışmak en temel hedefimizdir. Bunun İçin Türkçe dilm etkinlikleri yanında İngilizce eğitimine çok ayrı bir yer ayırıyoruz. 4 ve 5 yaş grubunda sekiz saatlik İngilizce eğitimi veriyoruz. 6 yaş grubunda ise bu eğitime iki saatlik Almanca dersler yerleştiriyoruz. Öğrencilerimizi standartların dışında 21. yüzyılın gerektirdiği ritim, dans, drama, yoga, kodlama, doğa etkinlikleri gibi becerilerle beslemeye de büyük özen gösteriyoruz. Ayrıca çocuklarımıza verdiğimiz kazanımları göstermek için hazırladığımız portfolyo sunumlarla şeffaflığımızı çekinmeden sergilemeyi de çok önemsiyoruz. Kurumumuzdaki aile sıcaklığını hissetmek, çağdaş, eşit ve ilkeli eğitim olanaklarından yararlanmak fikrinde olan ailelerle yollarımızın kesişmesini diliyoruz.

ÖZEL AKEV ANAOKULU Öğretmenlerimiz

 • İLKSEN UYSAL BOZYEL
  ALİ CANGÜL

  ANAOKULU MÜDÜRÜ

 • İLKSEN UYSAL BOZYEL
  İLKSEN UYSAL BOZYEL

  ANAOKULU MÜDÜR YARDIMCISI

 • İREM MENGİ
  İREM MENGİ

  ANAOKULU ÖĞRETMENİ

 • İREM HATİPOĞLU
  İREM HATİPOĞLU

  ANAOKULU ÖĞRETMENİ

 • GÜLTEN YÜRÜK TATO
  GÜLTEN YÜRÜK TATO

  ANAOKULU ÖĞRETMENİ

 • DİLEK EFE
  DİLEK EFE

  ANAOKULU ÖĞRETMENİ

 • SÜMEYRA GÜNER
  SÜMEYRA GÜNER

  ANAOKULU ÖĞRETMENİ

 • VAHİDE KARACA
  VAHİDE KARACA

  ANAOKULU ÖĞRETMENİ

Ali CANGÜL

1964 yılında Antalya’daki ilk “özel okul” olarak eğitim – öğretime başlayan okulumuz, kurulduğu tarihten bu yana, bilgi işlemeyi içselleştiren ve uygulayan, yetenekleri geliştiren, özgün eğitim modeliyle öğretmen ve öğrencisine özgür öğrenme ortamları sunan; akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, bilgi ve yeteneklerini kullanarak yaşam boyu öğrenen, çağına karşı sorumlu, Atatürk ilke inkılaplarına bağlı, ülkesini ve vatanını seven, çağdaş bireyler yetiştiriyor. AKEV Okulları; anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde K12 bütünselliğine sahiptir. Öğrencilerini yalnızca bulunduğu düzeye yönelik olarak değil, ilerideki aşamalara, üniversite eğitimine ve nihayet hayata hazırlamaya yönelik olarak eğitim ortamları sunan ve tüm okullarını aynı kampüs içinde barındıran bir kurumdur. Anaokulumuzda, İngilizce dil eğitimi oldukça önemli bir yere sahiptir. İngilizceyle yeni tanışan öğrencilerimize, dil öğrenimi konusundaki literatüre hakim kadromuz tarafından, anadili gelişimini de ihmal etmeden, uygun pedagojik yaklaşımlarla dile karşı merak uyandırılarak günlük hayatları içinde İngilizce olarak kendilerini ifade edebilecekleri güçlü bir eğitim verilmektedir. Programımız, oyun ve sorgulama temelli bir yapıya sahiptir. Portfololio Assessment sistemimiz ile öğrencimizin tüm gelişimleri kayıt altına tutulur ve raporlandırmaları belirli periyotlar ile velilerimiz ile paylaşılır. Kodlama dersi ve ikinci yabancı dil eğitimi 6 yaş hazırlık sınıfından itibaren öğrencilerimize ders olarak verilmeye başlar. Günlük programımızda öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici olarak sınıf içinde ve açık alanda oyun zamanları bulunmaktadır. Buna ek olarak, eğitim kadromuz tarafından eğitim hedefleri göz önünde bulundurularak özenle planlanarak yapılandırılmış oyunlar da derslerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. İlkokulumuzda amacımız, öğrencilere erken yaşlarda evrensel bir bakış açısı kazandırarak onları meraklı, sorgulayan, iletişim kuran, araştıran ve düşünme becerileri geliştiren, risk alabilen, duyarlı, 21. yüzyıl becerilerini kazanmış, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Dünya standartlarında sunulan akademik müfredatımız, kullanılan yöntem ve teknik açısından da farklılaştırılmış eğitimi destekler niteliktedir. Ortaokulumuzda her öğrencinin tüm beceri alanlarındaki bireysel gelişimleri takip edilir. Öğrencilerimizin geçmişten getirdiği birikimleri değerlendirilerek her öğrencinin yeteneğinin birbirinden farklı ve eşsiz olduğu anlayışıyla programlarını yapılandıran okulumuzda, öğrenme bir süreç olarak değerlendirilir ve her an, her alan öğrenme için bir fırsat olarak görülür. Ders ortamları da farklı öğrenme biçimlerine ve hızlarına sahip öğrencilerin kendi potansiyellerini kullanmalarına fırsat sağlayan, farklılaştırılmış eğitim etkinlikleri ile tasarlanır. Özel AKEV Ortaokulu, bugüne kadar yapılan tüm merkezi sınavlarda ulaşılması zor başarılar elde etmiş ve bu başarıları elde etmeye devam etmektedir. Tüm müfredat programlarının MEB temelinde dikey ve yatay olarak düzenlendiği okulumuzda, sınavlara hazırlığın yalnızca 8. sınıfta yapılacak bir çalışmayla sınırlanamayacağı bilinciyle 5. sınıftan itibaren öğrencilerimize akademik ve sosyal alanlarındaki başarılarını artırıcı programlar birbiriyle entegre olarak yürütülür.

Anaokul Müdürü,
Ali CANGÜL