fotogallery

Bilgisayar

Teknolojik Gelişimlerin Işığında Modern Eğitim.
Günümüzün teknolojisinin en temel parçasını oluşturan bilgisayar, bir oyun aracı değil; çocukların kendilerini geliştirme aracı olarak kabullenmelerine yönelik temel ve kullanma becerilerinin kazandırıldığı branş dersimizdir .

Yukarı