fotogallery fotogallery fotogallery

Resim


GÖRSEL SANATLAR ZÜMRESİ
Sanat, bireysel açıdan duyguların, düşüncelerin, hayallerin,  yaratıcı çabaların ve insanın kendini gerçekleştirmesinin, kendi iç cevherini keşfetmesinin bir aracı; toplumları yüceltmede ve kaynaştırmada, bütünleyici yönü ile önemli bir toplumsal kültür dinamiğidir.
Sanat eğitimi, bireye çağdaş yaşama katılma ve özgür düşünme fırsatı kazandırır. Toplum için birbirini anlayan, eleştiren ve saygı duyan insanların yetiştirilmesine imkân sağlar. Sanat, yaşama özgün biçimler verir. Kültürlerin anlaşılmasının önemini kavrama, kendi kültürümüze sahip çıkma, onu yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarmada etkin bir rol üstlenir. Bu açıdan görsel sanatlar eğitimi, eğitimin her basamağında herkes için gereklidir. Çünkü nitelikli bir sanat eğitimi, çağdaş dünyada var olma şartlarından biridir.
Görsel Sanatlar dersinde içerik olarak; “Görsel Sanat Kültürü”, “Müze Bilinci” ve “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” olmak üzere üç öğrenme alanı belirlenmiştir.


AKEV’DE GÖRSEL SANATLAR DERSİ
Görsel Sanatlar Dersinde amacımız, öğrencilerimizin bulundukları yaş düzeyinden başlayarak bütün yaşamları boyunca temel bir kazanım olarak kendilerini ifade etme yollarını keşfetmek ve bunları kullanarak duygusal, bilişsel, kültürel ve toplumsal yollardan donanımlı birer birey haline getirmek; böylece sağlıklı, dengeli kimlik oluşturmalarını, nitelikli alışkanlıklar edinmelerini ve geleceğin aydın kuşakları olmalarını sağlamaktır.
AKEV İlköğretimde sanat eğitimi, oyunla başlar ve sanat eğitimiyle öğrenci, kendi becerilerinin, eğilimlerinin, yatkınlıklarının keşfetmesine imkân sağlar.
Görsel sanatlar eğitiminde temel ilke, bireysel farklılıkların gözetilmesidir.
Görsel Sanatlarda; bir öğrenci,
- Kendini ifade eder.
- İletişim kurar.
- Üretici düşünce başlar.
- Verilen konu üzerinde problemi çözer.
- Nesneleri ve çevreyi tanır.
- Görsel bilinci genişler.

 
GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ
1.       1) Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda niteliğe ve sürece önem veren bir anlayış esas alınmıştır.
2.      2) Sanat eğitimi alanındaki çağdaş gelişmeler ve yaklaşımlar sonucunda öğrenciye güzellik kavramının kazandırılması, algı birikimi, el, göz ve zihin birlikteliğinin sağlanması, bu amaçla çeşitli tekniklerin bilinçli bir rehberlikle uygulatılması amaçlanmıştır.
3.      3) Eğitim ortamları sınıf içi ve sınıf dışı (sergi, müze, tarihi yapılar, sanat ve kültür merkezleri, sanatçı atölyeleri v.b.) olarak zenginleştirilmiştir.
4.      Sanatta uygulamalı çalışmalarla birlikte geçmişten günümüze meydana getirilmiş olan sanat eserlerini anlama, onları görsel olarak okuma ve onlardan haz alma birikiminin kazandırılması ilke edinilmiştir.
5.      4) Öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarının ve günün uyarıcı şartlarının göz önünde bulundurulması ile birlikte öğretmene de esneklik sağlayan, öğrenci merkezli uygulamalar esas alınmıştır.
6.       5) Görsel sanatlar eğitiminde tekniğin amaç olmadığının, bir anlatım aracı olduğunun bilinci içerisinde her yaşın gelişim düzeyine uygun, değişik uygulamalar ve teknikler kullanılmıştır.

Yukarı