Kariyer
planınızdaki
en önemli adım.

AKEV

Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı

Vakıflar yüksek duygulu, yardımsever kişilerin insanlığa hizmet için karşılık beklemeden oluşturdukları kurumlardır.

Haberler ve Etkinlikler

Haberler ve Etkinlikler

Anaokulu'ndan Üniversite'ye Kadar Akevli Çocuklar

ÜNİVERSİTE