fotogallery fotogallery fotogallery

Beden Eğitimi

AKEV ORTAOKULUNDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ
Özel AKEV Ortaokulunda Beden Eğitimi dersleri ulusal ve uluslararası müfredatlarla zenginleştirilmiş dikey planlamalar doğrultusunda öğrencilerimizin doğal hayata aktarabilecekleri yaşam becerilerinin kazanılmasında genel eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Beden Eğitimi dersleri doğası gereği farklı disiplinlerin kazanımlarını da pekiştirmede öğrencilerimize olanak sağlar.
Bölüm Amaçları
Sporu araç olarak kullanarak fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıklı, karmaşık durumlara çözümsel yaklaşabilen, kolektif çalışan, analitik düşünen, sosyal yaşamlarında farklılıklara saygı gösteren, empati ve sempati kavramlarını özümsemiş, kazanmayı kutlayan, kaybetmeyi kabullenen, zararlı maddelere karşı sağlam karakterli öğrenciler yetiştirmek, asıl amaçlarımızı oluşturur.
1. Sağlıklı yaşam becerisi kazanma,
2. Bedenini kontrol etme ve mekansal algı geliştirme,
3.Sportif etkinliklere aktif katılma,
4.Oyun oynama yetisi kazanma,
5. Ritim duygusu kazanma,
6.Yeteneklerini keşfetmelerine fırsat verme ve geliştirme,
7.Çeşitli fiziksel etkinliklerle yeni beceriler kazanma ve deneyim elde etme,
8.Bir takımın ya da grubun parçası olabilmek için iş birlikçi davranışlar geliştirme 

Yukarı