fotogallery fotogallery

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri       
Günlük yaşantımıza baktığımızda hemen her alanda bilgisayarların kullanıldığını görüyoruz. Geçmişte sadece bilimsel amaçlarla    kullanılan bilgisayarlar günümüzde eğitim, iletişim, bankacılık, sanat, yayıncılık ve eğlence gibi birçok alanda da vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.
          Bilgi Teknolojileri bölümü olarak temel hedeflerimiz;
          Bilgi ve bilişimin önemini kavramış, edindikleri bilgileri yaşamlarında ve eğitimlerinde yerinde kullanabilen, teknolojiye hâkim, yeni bir neslin bilgisayar okuryazarlarını yetiştirmektir.
           Bilişim Teknolojileri Becerileri Temel Seviye Performans Göstergeleri sınıf seviyelerine göre aşağıda belirtilmiştir.
Ana Sınıfları
Öğrencilerimiz bilgisayar ve ilgili fiziksel birimlerinin (klavye, fare, ekran, kulaklık) kullanımını kavrar. Fare, klavye kullanımına yönelik becerilerin kazandırılması amacıyla eğitsel oyun ve yazılımlar kullanır. Eğitsel CD-ROM´ lar ile ana sınıfı programında öğrendikleri kavram ve konularla ilgili kazanımlarını pekiştirir.
1.-2.-3. Sınıflar
Bilgisayarı ve çevre birimlerini severek kullanır ve teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini kavrar. Ayrıca BT araçlarının insanların gereksinimlerine göre geliştiğini anlar.
Bilgisayarları, giriş birimlerini (örneğin fare, klavye vb.) ve çıkış birimlerini (örneğin monitör, yazıcı vb.) kullanabilir.
Yaş seviyelerine uygun ve doğru terminolojiyi kullanarak teknoloji hakkında iletişim kurabilir.
Öğrenmeyi desteklemek için gelişim seviyelerine uygun çoklu ortam kaynaklarını (örneğin eğitimsel yazılımlar, basit düzeyde çoklu ortam ansiklopedileri) kullanabilir.
Sınıf içerisinde teknolojiyi kullanırken arkadaşları ile iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışabilir.
Teknolojiyi kullanırken yaş seviyelerine uygun olumlu, sosyal ve etik açıdan uygun davranışlar gösterebilir.
Öğretmenlerinin, aile bireylerinin ve arkadaşlarının yardımıyla yaş grubu özelliklerine uygun materyaller hazırlayabilir.
Teknoloji kaynaklarını yaş seviyelerine uygun bir şekilde (örneğin bulmacalar, mantıksal düşünme programları, yazma araçları, çizim araçları) problem çözme, iletişim, düşünce ve fikirlerin paylaşımında kullanabilir.
Bilginin çeşitli formlarda sunulabileceğini ve farklı kaynaklardan gelebileceğini anlar.
Menü seçeneklerini ve komutlarını kullanarak uygulamaları uygun sırada açar ve kapatır.
Belirli amaçlar için çizim araçlarını kullanarak görsel şekiller oluşturur. Görsel etkiyi yaratmak ve artırmak için renkleri kullanır.
BT terimlerini yerinde ve doğru kullanır.
Klavyedeki tuşları işlevlerine uygun olarak seçer ve kullanır.
Elde yazılmış metin ile bilgisayarda yazılmış metin arasındaki farkı ayırt eder.
 
Kelime işlemci programında istediği kelime düzenini ve değişikliğini yapabilir. İstediği resmi ekleyerek bunu projelendirir. Proje çalışmaları için internetten faydalanır.
İnternette istediği siteye bağlanarak sörf yapar, edindiği bilgileri bilgisayarına kaydeder.
 
Arama motorlarını doğru bir biçimde kullanır. 
4.-5.Sınıflar
Bilgisayarı ve çevre birimlerini severek kullanır ve teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini kavrar. Teknolojinin günlük yaşamdaki genel kullanımının avantaj ve dezavantajlarını tartışabilir. Ayrıca BT araçlarının insanların gereksinimlerine göre geliştiğini anlar.
Klavye ve diğer giriş/çıkış birimlerini etkili ve başarılı bir şekilde kullanabilir.
Teknoloji ve bilginin sorumluluk duygusuyla kullanımına bağlı temel meseleleri tartışabilir ve uygunsuz kullanıma dair kişilere düşen görevleri tarif edebilir.
Teknoloji araçlarını (çoklu ortam yazılımı, sunum, web araçları, dijital kameralar, tarayıcılar vb.) kişisel ve kolektif yazım araçlarını, iletişim aktivitelerini sınıftaki ve sınıf dışındaki öğrenciler için bilgi kaynağı yaratma ve yayımlama amacıyla kullanabilir.
Bireysel ve bağımsız öğrenme çerçevesinde uzaktaki bilgiye ulaşmak, başkalarıyla haberleşmek ve kişisel ilgi alanlarını geliştirmek için Bilişim Teknolojileri araçlarını verimli biçimde kullanabilir.
Sınıf içi ya da sınıf dışındaki öğrenciler için materyal ya da çözüm geliştirme amacıyla iletişim araçlarını ve çevrim içi kaynakları (e-posta, çevrim içi tartışmalar, web ortamı vb.) kolektif sorun-çözme etkinliklerinde kullanabilir.
Teknoloji kaynaklarını (hesap makineleri, veri toplama araçları, videolar, eğitim yazılımları vb.) problem çözme, kendi kendine öğrenme ve etkin öğrenme etkinlikleri için kullanabilir.
Çeşitli durum ve problemleri çözmek için hangi teknolojinin faydalı olacağını belirleyerek uygun teknoloji kaynaklarını seçebilir.
Elektronik bilgi kaynaklarının etkinliği, güvenilirliği, uygunluğu, çok yönlülüğü ve eğilimleri değerlendirebilir.
Bilgisayarın temel çalışma prensibini açıklar.
Günlük kullanımda oluşan rutin donanım ve yazılım problemlerini belirler ve gerekli stratejileri uygulayarak çözer.
Bilgisayardaki görevleri gerçekleştirmenin birden fazla yolu olduğunu fark eder.
Kelime işlemcide oluşturduğu metni düzenler.
Kelime işlemcide amacına uygun tablolar oluşturur ve düzenler.
Bilginin sunulması için kelime işlemci programının yeterli olmadığını fark eder.
Uygun teknikler kullanarak elektronik ortamda bir sunu hazırlar.
Hazırladığı sunuya amacına yönelik olarak görsel eklemeler yapıp zenginleştirir.
Uygun teknikler kullanarak sununun görünümünü değiştirir.
Hazırladığı sunuyu sınıf arkadaşlarıyla paylaşır.
Ağa bağlı bilgisayarlar arasında bilgi alışverişi yapılabileceğini fark eder.
İnternet veya elektronik bir kaynaktan ulaştığı verileri uygun dosya ve klasörlere kaydederek düzenler.
İşbirliğine dayalı projeler için e-posta kullanır.
Bilgisayardaki bilgilerine yönelik çeşitli kaynaklardan gelebilecek tehditlere karşı önlemler alır.
Verilen bir araştırma ya da problem durumu ile ilgili topladığı bilginin geçerliliğini farklı kaynaklardan kontrol eder.
Gelecekteki iletişim teknolojilerinin olası etkisi ve olası gelişimiyle ilgili sonuçlar çıkarır.
Düzenli olarak bilgi depolama ve toplamanın, sorulara cevap bulmada yardımcı olduğunu anlar. Veritabanının kullanıldığı yerlere örnekler verir.
Veritabanı kullanmanın avantajlarını açıklar.
Bilgi paylaşımında kullanılan ağ çeşitlerini kavrar.
İnternet adreslerinin oluşumunu ve yapısını anlar.
İlgi alanına giren internet adreslerini belirli bir düzende sınıflandırır.
Bilgiye ulaşmak için çeşitli elektronik ve yazılı kaynakları araştırır.
Herhangi bir kaynaktan erişilen bilginin ihtiyacına uygun olup olmadığına karar verir.
Kelime işlemcide oluşturduğu sayfaya amacına uygun eklemeler yapar.
Bilgisayardaki dosya ve klasörlerle çalışırken depolama ölçülerini dikkate alır.
Gazetelerin iletileri etkili bir şekilde sunmak için çeşitli yazı şekilleri ve yazma efektleri kullandığını keşfeder.
Masaüstü yayıncılık programında belirli bir amaca yönelik olarak sayfa yapısını ayarlar.
Bir masaüstü yayıncılık programında gerekli eklemeleri yapar.
Bir masaüstü yayıncılık programında sayfayı amacına uygun olarak biçimlendirir.
Elektronik çizelgenin kullanımına örnekler verir, kullanım avantajlarını açıklar.
Elektronik çizelgedeki çalışma sayfası özelliklerini tanır.
Uygun teknikler kullanarak elektronik çizelge dosyaları oluşturur ve kaydeder
Bir veritabanının temel özelliklerini açıklar.
Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder.
Bilginin farklı biçimlerde saklanabileceğini kavrar.
Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.
Çeşitli işlemleri gerçekleştirirken basit değişkenler tanımlar ve kullanır
Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanmanın algıyı ve iletişimi nasıl değiştirdiğini fark eder.
Sunu programındaki slaytları amacına uygun olarak düzenler
Animasyon ve film kayıtlarını içeren bir çoklu ortam sunumu oluşturur.
Amaca ve hedef kitleye uygun sunum biçimini kullanır.
6.-7.-8.Sınıflar
Bilgisayarı ve çevre birimlerini severek kullanır ve teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemini kavrar. Teknolojinin günlük yaşamdaki genel kullanımının avantaj ve dezavantajlarını tartışabilir. Bilgi teknolojilerindeki şu anda var olan değişikliklerden haberdar olduğunu ve bu değişikliklerin çalışma hayatındaki etkilerini tanımlayabilir.Ayrıca BT araçlarının insanların gereksinimlerine göre geliştiğini anlar.
Günlük kullanım sırasında karşılaşabilecekleri yazılım ve donanım sorunlarını tanımlayıp çözme stratejilerini uygulayabilir.
Bilgi ve teknolojiyi kullanırken yasal ve etik davranışlar sergileyebilmeli ve yanlış kullanımın sonuçlarını tartışabilir.
Öğrenmeyi ve araştırmayı desteklemek amacıyla içeriğe uygun araçlar, yazılımlar, simülasyonlar (örneğin çevre ile ilgili araştırmalar, grafik çizim, programlama araçları,
web tasarım araçları vb.) kullanabilir.
Sınıf içindeki ve sınıf dışındaki kişilere müfredat kavramlarını gösteren ve iletebilen materyaller (örneğin web sayfaları vb.) tasarlayabilmeli, geliştirebilmeli, yayımlayabilmeli ve sunabilmelidirler.
Değişik görevleri başarmak ve problemleri çözmek için uygun araçları ve teknolojik gereçleri seçip kullanabiliyor olmalıdırlar.
Kullanım haklarına göre yazılım türlerini açıklar.
Ağları kullanarak farklı ortamlardaki kullanıcılarla birlikte çalışır.
E-devlet uygulamalarını günlük yaşamında kullanır.
Çevrim içi olarak ürün ve hizmet satın almanın avantajlarını ve dezavantajlarını tartışır.
Bilgi güvenliği için gerekli tedbirleri alır.
Çeşitli elektronik gruplara katılarak grup üyeleriyle plan yapma ve fikirlerini paylaşma için e-posta kullanır
Belirli bir amaç için hazır veritabanı seçer ve bilgi girer
Veritabanındaki verinin farklı biçimlerde saklanabileceğini kavrar. Formlar oluşturur ve sorgulama ile bunları filtreler.
Uygun teknikleri kullanarak basit bir veritabanı oluşturur
Etkili bir sunum hazırlamak için bağlantıları ve zaman ayarını kullanır.
Sayfalar arası bağlantıları sağlayan bir çoklu ortam sunusu oluşturur
Çoklu ortam projelerini etkili bir şekilde sunar.
Medya mesajlarının kurgulanmış olduğunun farkına varır.
Çeşitli gazetelerin tasarımın temel ilkelerine bağlı olarak farklı sayfa stillerini oluşturduklarını fark eder.
Görsel okuryazarlığın önemini fark eder.
Görselleri eleştirel bakış açısıyla yorumlar.
Masaüstü yayıncılığın temel özelliklerini kullanır.
Dijital ortamda kişisel bir ürün dosyası (portfolyo) oluşturur
İşlemlerin ve problemlerin çözümünü yaparken algoritmanın ve programlamanın genel kavramlarını anlar.
Bir elektronik çizelgedeki veri ve hücreleri biçimlendirir.
Belirli problemlerin çözümüne yönelik formülleri kullanarak hesaplamalar yapar .
Bir hücre aralığındaki verileri belli bir ölçüte göre azalan ya da artan şekilde sıralar.
Bir elektronik çizelge kullanarak amacına uygun tiplerde grafik oluşturur ve düzenler.
Grafik tasarım programları ile tasarım uygulamaları yaparak çeşitli efektlerle bunları dizayn eder.
Web tasarım programları ile web sayfaları hazırlar. Grafik dizayn çalışmaları ile web sayfalarını destekler.

Yukarı