fotogallery fotogallery

Fen ve Teknoloji

Fen ve Teknoloji
Bilgi ve teknoloji dünyası, bilgiyi yalnızca öğrenen değil, öğrendiğini sorgulayan, uygulayan ve aynı zamanda yeni bilgiler de üreten öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Fen ve teknoloji dersinin ana hedefi çağdaş,bilimi rehber edinmiş,sorumluluk duygusu gelişmiş ,problem çözme becerisine sahip ve Atatürk ilkelerine bağlı öğrenciler yetiştirmektir.
 Fen ve Teknoloji dersi, öğrencilerin araştırma ve gözlem yaparak, deney ve etkinlikler gerçekleştirerek, elde ettikleri sonuçları değerlendirmelerine ve birtakım sonuçlara ulaşarak daha iyi bir öğrenme gerçekleştirmelerine yardımcı olan bir derstir.
5, 6,7 ve 8. Sınıflarda Fen ve Teknoloji dersi öğretim programlarına uygun olarak işlenmektedir. Öğrencilere sadece bilgi aktarmakla kalınmayıp,bilimsel düşünme,araştırma,sonuçları yorumlama becerileri de kazandırılmaktadır.Öğrencilerin,fen laboratuarında yaptıkları deneylerle bu becerilerini pekiştirmeleri sağlanmaktadır.
AMAÇLARIMIZ
* Fen ve Teknoloji dersini seven, ilgilenen, keşfeden, sorgulayabilen doğru kararlar verebilen, problem çözebilen ve sürekli öğrenen bireyler yetiştirebilmek.
* Yeni teknolojileri anlayabilen, kullanabilen ve yenilerini geliştirebilen bireyler haline getirebilmek.
* Çevre bilincine kavuşmuş, araştırma yapabilen ve sorumluluklarının bilincinde olan öğrenciler oluşturabilmektir

Yukarı