fotogallery fotogallery

Görsel Sanatlar

      GÖRSEL SANATLAR
Evrensel bir dil olan görsel sanatlar öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini, hayal güçlerini ifade ettikleri en önemli alandır.
Görsel sanatlar dersinde öğrencilerimizle, ana sınıfından 8. sınıfa kadar çeşitli etkinlikler yapılır. Öğrencilerimiz gözleme, çözümleme, yorumlama ve yaratma aşamalarında resim dilinin elemanlarını ( nokta, çizgi, ışık-gölge, açık - koyu, renk, doku vs. ) kullanabilme becerilerini geliştirirler.
Görsel sanatlar dersinde, çizgi çalışmaları, renk bilgisi, kompozisyon, pastel boya, sulu boya, guaş boya, kağıt kesme yapıştırma teknikleri, çeşitli malzemelerle kolaj çalışmaları, üç boyutlu form çalışmaları, yağlı boya teknikleri ve rölyef çalışmaları; seramik dersinde, kil ve oyun hamuru ile modelaj çalışmaları yapılır. Öğrencilerimizin tüm çalışmaları yıl boyunca sınıf ve okul panolarına asılır. Ulusal bayramlar ve özel günler için hazırlanan çalışmalar okul salonlarında sergilenir. Ayrıca öğrencilerimizin okul içi ve okul dışı yarışmalara katılımları sağlanır.

Yukarı