fotogallery fotogallery

İngilizce

 
 İngilizce Zümresinin Amaçları
1)Öğrencilerimizin , İngilizceyi sevmelerini sağlamak,
2)İngilizceyi yaşam içerisinde  etkin ve aktif olarak kullanmalarını sağlamak,
3)Anadili İngilizce olan veya olmayan kişilerle pek çok konuda, sözlü ve yazılı olarak sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak,
4) Kendilerine güvenli, kendi kendine ayakta durabilen, sorumluluk sahibi, dünya üzerindeki diğer kültürlere karşı sağduyulu, anlayışlı ve saygılı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
5) İngilizcenin sadece bir ders konusu değil, yaşayan bir dil olduğunu anlamalarını sağlamak,
6) Kendilerini ifade edebilmelerinden ayrı, fikirler, sonuçlar, metotlar ve materyaller hakkında hüküm vermelerini ve bunları anadili İngilizce olan veya olmayan kişilerle paylaşmalarını sağlamak,
7)Öğrenme tecrübeleri sayesinde İngilizcenin değerini anlamalarını sağlamak,
8)Uluslararası yarışmalara ve projelere katılımlarını sağlamak,
9)Dünya ile barışık, ulusal değerlere bağlı, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlamak,

 İngilizce Dil Eğitimi adına okulumuz da ;
1)Dil Portfolyo çalışmaları yapılmaktadır.
Yurtdışı İngiltere – Amerika yaz okul programları yapılmaktadır.
Okulumuzda dil öğretiminin ölçümünde Trinity sınavları uygulanmaktadır.
İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz yıl sonunda düzenlenen yabancı dil tiyatrolarında görev almaktadırlar.
Ana sınıfı gösterisi ve 1.Sınıflar Okuma Bayramında İngilizce sunumlar yapılmaktadır.
Öğrencilerimizin kazandıkları dil becerileri oyunlar ve PowerPoint sunumlarla eğlenceli ve interaktif olarak pekiştirilmektedir.
2. sınıftan itibaren öğrencilere seviyelerine uygun hikâye kitapları okutularak, öğrendikleri İngilizceyi keyifli bir şekilde pekiştirmekteyiz.İngilizce derslerimiz 4.sınıftan itibaren Main Course, Skills ve  Speaking olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır.

Bu çalışmanın sonucunda öğrencilerimiz, dersi sadece gramer olarak işlemeyip, klasik ve modern edebiyat eserlerinden seçmeleri İngilizce okuma fırsatını daha fazla bulabilecek, farklı aksanlar ile konuşulan çeşitli diyalogları daha fazla dinleyebilecek,  yazma becerilerini arttırarak yaşlarına uygun paragraflar, mektuplar yazabilecek, öğrendikleri bilgileri yabancı öğretmenleri ile konuşup paylaşarak sözlü ifadelerini geliştirebileceklerdir.

Yukarı