fotogallery fotogallery fotogallery

Sosyal Bilgiler

  Sosyal Bilgiler ZÜMRESİ
   Sosyal Bilgiler dersi ile kendini ifade eden, başkalarını dinleyebilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, demokratik, evrensel değerlere sahip,  araştırıcı ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. 
   Sosyal Bilgiler dersi işlenirken "yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta" doğru bir eğitim yöntemi kullanılır. Her çalışmada; değişim ve süreklilik, benzerlik ve farklılık, neden ve sonuç, zaman/kronoloji, olgu ve düşünce gibi belli kavramlar üzerinde temellendirilir.
   Bu eğitimin sonunda öğrencilerimiz, ulusal ve küresel düzeyde düşünerek bilgilerini düzenleyebilen, sorgulama ve merak duygusu gelişmiş, bağımsız düşünme becerisine sahip bireyler olarak yetiştir.
   Sosyal Bilgiler Zümresinin  Amaçları
1. Günlük hayatta kendini ifade etmede gerekli terminolojiyi kullandırmaktır.
2. Geçmişi yorumlayarak günü algılamayı ve geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kuran öğrenciler yetiştirmektir.
3. Ülke ve dünya genelinde her düzeyden soruna karşı duyarlı olabilecek, evrensel demokratik yurttaşlık değerlerini benimseyen insanlar yetiştirmek.
4. Düşünmeyi, tartışmayı, özgür seçim yapıp karar vermeyi, sosyal bilgiler eğitimi aracılığı ile de insanın gerçek işlevi olan ve ona toplumsallığını kazandıran “düşünmeyi” öğrenebilecektir.
5. Başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilecektir.
6. Türkiye’nin 21. yüzyılda dünya ülkeleri arasındaki yeri ve önemini algılayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik değerlendirmeler yapabileceklerdir.
7. Atatürk ilke ve inkılâplarını, laik, demokratik ve çağdaş değerleri bilerek bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi gerektiği bilincini kazanacaklardır.

Yukarı