fotogallery fotogallery fotogallery

Türkçe

 
TÜRKÇE
Ulu önderimiz  Atatürk’ün izinde, diline sahip çıkan ve onu yabancılaşmaktan sakınan duyarlı, Türkçeyi  doğru ve etkili kullanabilen, duygu ve düşüncelerini dilini doğru kullanarak aktarabilen, dikkatli ve saygılı bir şekilde dinleme alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirmektir.
Türkçe zümremizin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz.
1) Görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlayabileceklerdir.
2) Anladıklarını ve düşündüklerini eksiksiz ve akıcı bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade etme becerisini geliştireceklerdir.
3) Türk dilinde doğru düşünerek Türk dilinin kurallarının farkına varacak, bu konudaki kazanımlarını doğru ve etkili kullanmaya özen göstereceklerdir.
4) Okumayı zevk ve alışkanlık hâline getirerek sözcük dağarcığını zenginleştireceklerdir.
5) Dilin düşünme ve iletişim alanlarındaki önemini kavrayarak yaşamlarının bütününe bu kazanımı aktaracaklardır.
6) Projelerini hazırlarken araştırma, inceleme, karşılaştırma ve eleştirme yöntemlerini kullanacaklardır.
7) Bireysel ya da grup olarak sunum becerileri geliştireceklerdir.
8) Konuşma hazırlarken sınıfta öğrendikleri teknikleri kullanacak, topluluk karşısında rahat ve etkili konuşma becerilerini geliştireceklerdir.
9) Türk ve dünya edebiyatına ve sanatına ait örnekleri tanıyacak, bu kapsamda ulusal ve evrensel değerlerle ilgili farkındalık kazanacaklardır.

Yukarı