AKEV Uluslarası Dil Eğitimimiz


 • CLIL

  Dil ve İçeriğin Bütünleşik Olduğu Öğretim Sistemi

  Öğrencilerimiz İngilizce derslerinde, daha önceden tanıştıkları Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Sanat, Spor gibi alanların içeriklerini de tekrar eder ve kalıcılaştırırlar.

 • PBL

  Project Based Learning (Proje Bazlı Öğrenme)

  Akev Koleji öğrencileri yıllık akademik takvime yerleştirilmiş projeleri ile öğrendiklerini uygulama şansı yakalar, proje süreçlerinde farklı öğrenme profilleri ve ilgi alanlarına göre kalıcı beceriler edinirken, bilimsel süreçleri tanır, 21.yy becerilerini edinirler.

 • PAS

  Portfolio Assessment Portfolio Değerlendirmesi

  Akev Koleji öğrencilerinin yabancı dil çalışmaları içerisinde bulunan tüm projeler, sertifika programları, sınavlar, akademik ve sosyal kayıtlar, öz değerlendirme ve öğretmen gözlem ve raporları sürekli dijital ve kişiye özel bir şekilde kayıt altında tutulur ve sürekli anlık olarak veli bilgilendirmeleri ile paylaşılır.

 • DIFF

  Differentitation Farklılaştırılmış Öğretim

  Farklı eğitimsel, kültürel ve sosyal background sahibi öğrenenler için eğitim bireyselleştirilmesi, girdi, süreç ve ürünün kişisel yeterlilik, ilgi ve istekler doğrultusunda şekillendirilebilmesi ve öğretmen desteğinin verimli dağıtılması için ders içerikleri hazırlanırken Farklılaştırılmış Öğretim Prensipleri kullanılır.