Gn Müdürümüzün Mesajı


AKEV GERÇEĞİ
Eğitimde 51, vakıfçılıkta 27. yıla girerken, neredeyse yarım asırlık bir uğraşıyı özetlemek hayli zor olsa da ana başlıklar halinde kurumumuzu anlatmak isterim.
AKEV; eğitime, bilime, kültüre, sanata değer verenlerin bir kurumudur. Amacımız “anaokulundan üniversiteye” kadar çağdaş eğitim kurumları açmak, yaşatmak ve çağlar boyu eğitime, insanlığa hizmet etmektir.
İnanç ve amaç birliği içinde okullarımızı açmak, fiziki yapımızı tamamlamak, bu zorlu sistem içinde kalıcı olmak için yıllardır çalışıyoruz. AKEV'in dünden bugüne gelişimi başlı başına bir öyküdür. AKEV gerçeğini anlamak için o gerçeği yaşamak, AKEV havasını solumak gerekir. AKEV'li olmak inanmaktır, çalışmaktır, üretmektir, dayanışmaktır, tüm zorluklara rağmen engel tanımamaktır. Kısaca eğitim ve insanlığa hizmet sevdasıdır.
Bu ülke bize çok şey verdi. “Biz ülkemize ne veriyoruz?” sorusunun bilinçle verilmiş yanıtıdır AKEV. Binlerce insanın emeği, özverisi, uğraşısıdır. Kuruluş aşamasında, toplumsal ve sosyal bir kurum olabilmeyi hayal etmiştik. Hayallerin gerçeğe döndüğü kurumdur AKEV.
AKEV, çağdaş bir eğitim kurumudur ve eğitim ciddi bir iştir. Dünyanın her yerinde, çağdaş insanların ortak hedefi, nitelikli insan yetiştirmektir. Kurumumuz, etkili, verimli, çağdaş eğitim anlayışı; hayatta ve sınavda başarı ilkesi çerçevesinde sürekli öğrenen, kendini yenileyen bir kurumdur. Eğitimde süreklilik ve evrensellik, vazgeçilmez bir AKEV anlayışıdır.
Kültürel birikimimizi kuşaktan kuşağa, doğru aktarmak, tek öğrenci kaybı vermeden eğitmek, demokrasi anlayışımızdır.
İnsan insandan el çektiği gün, insanlık, yardımlaşma ve dayanışmanın bittiği gün toplumlar yok olur. AKEV'liler insanın insana ihtiyacının hiç bitmeyeceğini bilerek, “biz” bilinciyle çalışır.
Kurum olarak, iyinin düşmanının çok iyi, güzelin düşmanının çok güzel olduğu biliyoruz. Sürekli araştırma, inceleme; değişim ve dönüşüme hazır olma; öğrenen okul, öğrenen kurum düşüncesiyle hareket etme anlayışımız, “Başarısızlığın olmadığı okullar AKEV okullarıdır.” sonucunu doğurdu.
Vakıfçılık, hele de yaşadığımız çağda, zor bir iştir. Sürekli çalışma, sürekli üretme, büyük amaçları hayata geçirme, sosyal sorumluluk sahibi insanlara ulaşma; bireyci bir toplumda, vakıfların toplumun ortak eseri olduğunu anlatma gerçekten zordur.
AKEV ailesi; zor işleri başarmak, çocuklarımıza ve gençlerimize sağlam bir gelecek hazırlamak, insanımıza gerçek anlamda hizmet etmek için mesaide sınır tanımayan bir anlayışla çalışıyor. Eminiz ki kurumumuzun yaptığı çalışmalar bir gün, eğitim bilimcilerin, eğitim tarihçilerinin, sosyologlarının araştırma konusu olacaktır.
AKEV'liler; sıfır bütçeyle, imeceyle, dayanışmayla, inançla ve ancak yaşayanların algılayabileceği bir çalışma aşkıyla dev eserler yaratmışlardır.
Eğitim yolculuğunda, henüz ilk basamaktayız. Antalya Üniversitesi; hayalimiz, sevdamız ülkemize ve insanlığa hizmet aşkımızdır. Antalya Üniversitesi de diğer tüm AKEV eserleri gibi imeceyle kurulacak ve tüm Antalyalıların ortak eseri olacaktır. Antalya Üniversitesi tüzel kişilik kazandığında, eğitim yolculuğunda, yepyeni ve kalıcı bir basamağa tırmanmış olacağız.
AKEV; bizim yaşam biçimimiz, uğraşımız, idealimizdir. İmeceyle, anaokulundan üniversiteye kadar çağdaş eğitim kurumlarını eksiksiz olarak hayata geçirdiğimizde büyük bir mucizeyi hayata geçirmiş olacağız. Ömrümüzden uzun ideallerimiz var. Çocuklarımız için ilimizin ve ülkemizin geleceği için, dünya bilimine katkı için, gönlü eğitimden, güzel bir gelecekten yana olan herkesten yardım, destek ve katkı bekliyoruz.
İlimizin, ülkemin ve dünyanı, AKEV gibi kurumlara çok ihtiyacı var. Kurumumuzun 51 yıldır ilimize, ülkemize yaptığı katkıların herkes tarafından bilin, karanlıklarla savaşan mum olduk. Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, bilimin ışığını aramaya devam ediyoruz. AKEV, bugünlere olağanüstü bir mücadele ve tarife sığmaz bir emekle gelmiştir.
Sosyal sorumluluk hisseden her kişiden, kurumdan, ilgi ve destek bekliyor, bundan sonraki yazımı Antalya Üniversitesi kitapçığına yazmayı hayal ediyorum. Kitabı hazırlayan, emek harcayan yayın kuruluna bir kere daha teşekkür ediyorum.
Bu vesileyle, Mütevelli Heyetimize, üyelerimize, hayırseverlere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yöneticilerimize, başarılı bir dönemi daha yüz akıyla kapatan idarecilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize, çalışanlarımıza, kısacası AKEV için taş koyanlara, çive çakanlara da teşekkür ediyor, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında, büyük bir heyecanla, eğitim sevdasıyla, öğrenme aşkıyla buluşmak üzere, saygılarımı sunuyorum.

 

Kurumlarımız: