Antalya Eğitim ve Kültür Vakfı,
Vakıfçılık ruhu ile el ele.

"Vakıflar geçmişe saygı, geleceğe teminattır. "

Biz Kimiz ?

AKEV(Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı) Kuruluşu Köy enstitüleri kültürü ile okulculuk ve vakıfçılık alanında yeni bir örnek oluşturmak, toplumdan aldığı birikimi topluma hizmet olarak sunmak, kalıcı eserler bırakmak için 1987 yılında ülkemizin en kapsamlı vakfı kurulmuştur. Vakıf resmi senedimiz noter tarafından onaylandıktan sonra 28.07.1987 yılında yargıdan tescil kararı alınmıştır. 16.09.1988 tarihinde 19931 sayılı Resmi Gazetede Vakıf Resmi Senedi yayımlanarak tüzel kişilik de kazanılmış oldu. Kurum adı olarak da Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı nın baş harflerinden oluşan AKEV Koleji olarak kullanılmaya başlanmıştır. Vakıflar yüksek duygulu, yardımsever kişilerin insanlığa hizmet için karşılık beklemeden oluşturdukları kurumlardır.Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) da, eğitime gönül veren bir avuç idealist eğitimcinin 1987 yılında bugünkü yönetim kurulu başkanı ve genel müdür Selahattin ÇİÇEK’in önderliğinde kurulan Atatürkçü, çağdaş, evrensel bir vakıf kolejidir. Yardımseverlerin katkılarıyla parlak ufuklara doğru yol almaktadır. AKEV’i kuranlar insanın evrensel değerini bilen, hayata geçiren, yaşadığı topluma ve insanlığa hizmeti ilke edinen, yeterli bilgi birikimine sahip, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda etkin, aydın insanlardır. Çocuklarımızı, gençlerimizi çağın gereklerine göre geleceğe hazırlayan, yardımlaşma ve dayanışma duyguları içinde özverili çalışan, üreten, değer yaratan, sevgi dolu yüreklerin, yüce ve çağdaş emeklerin simgesi olan kurumun adıdır. AKEV’in kuruluşu, yapılaşması, örgütlenmesi, gelişmesi, çalışma sistemi, özveriye dayalı hizmet anlayışı, kültürel ve sosyal etkinlikleri, eğitim ve öğretime bakışı, kalıcılığın sağlanmasında en önemli özelliklerdir. Bu nedenle AKEV ve benzeri kurumların yaşatılması için hepimiz çalışmalarımızı canla başla sürdürmeliyiz. Toplumsal bir kolej olarak yıllardır özverili çalışmalarını sürdüren kurum, kazandığı deneyim ile AKEV Antalya Üniversitesi kurma çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedir.
Slide Image
Slide Image

Genel Müdür Mesajı.

AKEV GERÇEĞİ Eğitimde 51, vakıfçılıkta 27. yıla girerken, neredeyse yarım asırlık bir uğraşıyı özetlemek hayli zor olsa da ana başlıklar halinde kurumumuzu anlatmak isterim. AKEV; eğitime, bilime, kültüre, sanata değer verenlerin bir kurumudur. Amacımız “anaokulundan üniversiteye” kadar çağdaş eğitim kurumları açmak, yaşatmak ve çağlar boyu eğitime, insanlığa hizmet etmektir. İnanç ve amaç birliği içinde okullarımızı açmak, fiziki yapımızı tamamlamak, bu zorlu sistem içinde kalıcı olmak için yıllardır çalışıyoruz. AKEV'in dünden bugüne gelişimi başlı başına bir öyküdür. AKEV gerçeğini anlamak için o gerçeği yaşamak, AKEV havasını solumak gerekir. AKEV'li olmak inanmaktır, çalışmaktır, üretmektir, dayanışmaktır, tüm zorluklara rağmen engel tanımamaktır. Kısaca eğitim ve insanlığa hizmet sevdasıdır. Bu ülke bize çok şey verdi. “Biz ülkemize ne veriyoruz?” sorusunun bilinçle verilmiş yanıtıdır AKEV. Binlerce insanın emeği, özverisi, uğraşısıdır. Kuruluş aşamasında, toplumsal ve sosyal bir kurum olabilmeyi hayal etmiştik. Hayallerin gerçeğe döndüğü kurumdur AKEV. AKEV, çağdaş bir eğitim kurumudur ve eğitim ciddi bir iştir. Dünyanın her yerinde, çağdaş insanların ortak hedefi, nitelikli insan yetiştirmektir. Kurumumuz, etkili, verimli, çağdaş eğitim anlayışı; hayatta ve sınavda başarı ilkesi çerçevesinde sürekli öğrenen, kendini yenileyen bir kurumdur. Eğitimde süreklilik ve evrensellik, vazgeçilmez bir AKEV anlayışıdır. Kültürel birikimimizi kuşaktan kuşağa, doğru aktarmak, tek öğrenci kaybı vermeden eğitmek, demokrasi anlayışımızdır. İnsan insandan el çektiği gün, insanlık, yardımlaşma ve dayanışmanın bittiği gün toplumlar yok olur. AKEV'liler insanın insana ihtiyacının hiç bitmeyeceğini bilerek, “biz” bilinciyle çalışır. Kurum olarak, iyinin düşmanının çok iyi, güzelin düşmanının çok güzel olduğu biliyoruz. Sürekli araştırma, inceleme; değişim ve dönüşüme hazır olma; öğrenen okul, öğrenen kurum düşüncesiyle hareket etme anlayışımız, “Başarısızlığın olmadığı okullar AKEV okullarıdır.” sonucunu doğurdu. Vakıfçılık, hele de yaşadığımız çağda, zor bir iştir. Sürekli çalışma, sürekli üretme, büyük amaçları hayata geçirme, sosyal sorumluluk sahibi insanlara ulaşma; bireyci bir toplumda, vakıfların toplumun ortak eseri olduğunu anlatma gerçekten zordur. AKEV ailesi; zor işleri başarmak, çocuklarımıza ve gençlerimize sağlam bir gelecek hazırlamak, insanımıza gerçek anlamda hizmet etmek için mesaide sınır tanımayan bir anlayışla çalışıyor. Eminiz ki kurumumuzun yaptığı çalışmalar bir gün, eğitim bilimcilerin, eğitim tarihçilerinin, sosyologlarının araştırma konusu olacaktır. AKEV'liler; sıfır bütçeyle, imeceyle, dayanışmayla, inançla ve ancak yaşayanların algılayabileceği bir çalışma aşkıyla dev eserler yaratmışlardır. Eğitim yolculuğunda, henüz ilk basamaktayız. Antalya Üniversitesi; hayalimiz, sevdamız ülkemize ve insanlığa hizmet aşkımızdır. Antalya Üniversitesi de diğer tüm AKEV eserleri gibi imeceyle kurulacak ve tüm Antalyalıların ortak eseri olacaktır. Antalya Üniversitesi tüzel kişilik kazandığında, eğitim yolculuğunda, yepyeni ve kalıcı bir basamağa tırmanmış olacağız. AKEV; bizim yaşam biçimimiz, uğraşımız, idealimizdir. İmeceyle, anaokulundan üniversiteye kadar çağdaş eğitim kurumlarını eksiksiz olarak hayata geçirdiğimizde büyük bir mucizeyi hayata geçirmiş olacağız. Ömrümüzden uzun ideallerimiz var. Çocuklarımız için ilimizin ve ülkemizin geleceği için, dünya bilimine katkı için, gönlü eğitimden, güzel bir gelecekten yana olan herkesten yardım, destek ve katkı bekliyoruz. İlimizin, ülkemin ve dünyanı, AKEV gibi kurumlara çok ihtiyacı var. Kurumumuzun 51 yıldır ilimize, ülkemize yaptığı katkıların herkes tarafından bilin, karanlıklarla savaşan mum olduk. Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, bilimin ışığını aramaya devam ediyoruz. AKEV, bugünlere olağanüstü bir mücadele ve tarife sığmaz bir emekle gelmiştir. Sosyal sorumluluk hisseden her kişiden, kurumdan, ilgi ve destek bekliyor, bundan sonraki yazımı Antalya Üniversitesi kitapçığına yazmayı hayal ediyorum. Kitabı hazırlayan, emek harcayan yayın kuruluna bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, Mütevelli Heyetimize, üyelerimize, hayırseverlere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yöneticilerimize, başarılı bir dönemi daha yüz akıyla kapatan idarecilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize, çalışanlarımıza, kısacası AKEV için taş koyanlara, çive çakanlara da teşekkür ediyor, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında, büyük bir heyecanla, eğitim sevdasıyla, öğrenme aşkıyla buluşmak üzere, saygılarımı sunuyorum.

Akevin

İlkeleri

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, Milli Eğitim Temel Kanunu, Okulöncesi eğitimi, ilköğretim-ortaöğretim program ve yönetmeliklerine bağlı kalınarak, vakıf amaçları doğrultusunda eğitim-öğretim hizmeti vermek. Çocukları ve gençleri, toplum ve okul kurallarına saygılı, sorumluluk bilinci kazanmış, kendine güvenen, davranışlarını kontrol edebilen öğrenciler yetiştirmek. İyiye, güzele, doğruya yönelen, eleştiriye açık, bilim ve teknolojinin önemini kavramış, öğrenmeye istekli, çevreyi koruyan, sorun çözme becerisine sahip kişiler olarak yetiştirmektir. Sürekli değişen toplumsal hayat biçimlerine ayak uydurarak beceriler geliştirmektir

Vizyonumuz

Yurdunu, ulusunu, insanı, doğayı, çalışmayı seven; laik-demokratik, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kişiler yetiştirmek. Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmek; onları bir üst öğrenime, yaşama hazırlayan eğitim kurumu olduğumuzu sergileyip kanıtlamaktır.
Eğitim-öğretimde ilgi, sevgi, güven ve başarı ile bilimin yol göstericiliğinde en önde olmak istiyoruz. Tüm çalışmalarımızla vizyonumuzu gerçekleştirmeye, mükemmelliği yakalamaya hazırız.

Misyonumuz

Çocuklarımızı, gençlerimizi, kültür ve eğitim yoluyla, insanın değerini bilen, bu değerleri koruyup, yaşama geçiren, yaşadığı topluma, Dünya insanlarına hizmeti ilke edinen, sürekli öğrenme, uygulayıp üretme anlayışına sahip bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır. “Mutlu yaşamak, insanlığa yararlı olmak, iyi eğitim almakla mümkündür.”