İLKOKULUMUZ

Özel AKEV İlkokulunda çağın gereksinimlerini karşılamak için bilim ve teknolojideki değişimlere paralel olarak stratejik adımlar atıyoruz. Disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımları benimsiyor; Türkçe,  fen ve teknoloji, matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen öğretim sisteminin yapı taşlarını ilkokulumuzda oluşturuyoruz.

İlkokulumuzda bilginin ezberletildiği yaşantılar yerine, bilgi ve becerilerin harmanlanarak öğrencinin aktif halde bilgiyi zihninde yapılandırmasını destekleyen bir öğrenme iklimi oluşturmaya çalışıyoruz.

Haftada 4 saat olarak planlanan Hayat Bilgisi derslerimizde; öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip olabilmeleri için, öğrendikleri konu ile ilgili çok boyutlu ilişkiler kurabileceği, merak güdülerini tatmin edebilecekleri ve daha geniş bir dünyaya açılmalarına olanak sağlayan etkinlikleri hayata geçiriyoruz.

Matematik derslerimizde zengin ve geniş bir müfredat dâhilinde oluşturulmuş ders planlamaları ile geliştirilmiş materyal ve etkinlikler kullanılarak öğrencilerin bilişsel, duyuşsal gelişimleri sağlanmaktadır. Geleneksel sınıf düzeninin yanında farklı olarak matematiğin hayatın içindeki yerini öğrencilerimize fark ettirmeyi amaçlıyoruz. 

Öğrencilerin zihinsel öğrenme süreci özellikleri (Düşünme Becerileri Eğitim Modeli – PASS Teorisi) dikkate alınarak haftada 10 saat olarak planlanan Türkçe derslerinde SCAMPER, 6 Şapka, Aşamalı Yapılandırma, Öğrenme Merkezleri, İstasyonlar, Öğrenme Günlükleri, Yaratıcı Okuma gibi farklılaştırılmış pek çok yöntem ve teknikle erken dönemden başlayarak ana dilinin olanaklarını ve gücünü kavratmaya dayalı eğitsel süreçlerin yanı sıra dil becerisinin gelişmesi için de eleştirel okuma, düşünme ve yazma çalışmalarına yer verilmektedir. Okuma kültürü edinmiş, iyi bir anlatıcı, iyi bir konuşmacı ve iyi bir araştırmacı olma fırsatı öğrencilerimize açık olmaktan çok gizli bir disiplin anlayışı içinde zengin öğrenme ortamlarında sunulmaktadır.

Okulumuzda İngilizce eğitimi en özel yürütülen süreçlerdendir. “Özgün Yabancı Dil Edinim Programı” başlıklı “CONNECT” adı altında geliştirdiğimiz programımızla disiplinler arası uygulamakta olup ikinci yabancı dil olarak Almanca derslerini öğrencilerimize vermekteyiz.

                Yetenek zümresi olarak tanımlanan Görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi dersleri kendi alanlarına özgün komplekslerde yürütülmektedir. Ayrıca çağımızın getirdiği ve yaratıcı düşünmeyi esas alan robotik kodlama ve satranç dersleri de proje ve turnuvaları hedef alan planlamada yıl boyu özenle çalışmalar yapmaktadır.

Özel AKEV İlkokulu sınıflarında öğrencilerin bilinmeyeni bilinene bağlama yolculuğunda öğretmenlerimiz pozitif enerjileri ve mizahlarıyla zengin deneyimler kazandıran birer rehber konumundadırlar. Öğretmenlerimiz her öğrencinin hazır bulunurluk durumuna saygı göstererek, gelişimlerini destekler, öğrencilerine keşfetme olanakları sağlayan eşit orandaki ilgi çekici, önemli ve güdüleyici görevler yapılandırırlar. Öğretmen ve öğrenciler öğrenmede işbirliği içerisindedirler.

İLETİŞİM

Kültür Mahallesi 3829 Sokak No:3 KEPEZ/ANTALYA

info@akevkoleji.k12.tr

bilgi@akevkoleji.k12.tr